دستگاه کاغذ فرهنگی
موقعیت تو:خانه > دستگاه کاغذ فرهنگی
 • نام:دستگاه کاغذ راه راه 4600 مش سه برابر
 • دسته بندی:دستگاه کاغذ فرهنگی
 • اضافه کردن زمان:2023-10-27
 • قیمت واحد محصول:¥ 3548100.00
 • برند تولید::ماشین آلات کاغذ Jindelong
 • مدل محصول::شبکه سه پشته JDL-4600mm
 • مختلف تولید::کاغذ راه راه، کاغذ کرافت، کاغذ مقوا
 • شناسایی شماره‌ای::100-200 گرم
 • عرض کاغذ پاک::4600 میلی متر
 • تولید::100-200 تن
 • سرعت عملکرد::250-300 متر در دقیقه
 • سرعت طراحی::350 متر در دقیقه
  • خط تلفن ملی بدون هزینه:400-155-3117