دستگاه کاغذ فرهنگی
موقعیت تو:خانه > دستگاه کاغذ فرهنگی
 • نام:2880 دستگاه موجدار Fourdrinier دستگاه کاغذ کرافت
 • دسته بندی:دستگاه کاغذ فرهنگی
 • اضافه کردن زمان:2023-10-24
 • قیمت واحد محصول:¥ 597300.00
 • مدل محصول::JDL-2880mm
 • مختلف تولید::کاغذ راه راه، کاغذ کرافت، کاغذ مقوا
 • شناسایی شماره‌ای::100-200 گرم در متر مربع
 • عرض کاغذ پاک::2880 میلی متر
 • تولید::60-80 تن در روز
 • سرعت عملکرد::150-200 متر در دقیقه
 • سرعت طراحی::250 متر در دقیقه
  • خط تلفن ملی بدون هزینه:400-155-3117