دستگاه کاغذ فرهنگی
موقعیت تو:خانه > دستگاه کاغذ فرهنگی
 • نام:دستگاه کاغذ راه راه دو پشته 4200 میلی متر
 • دسته بندی:دستگاه کاغذ فرهنگی
 • اضافه کردن زمان:2023-10-25
 • قیمت واحد محصول:¥ 3015400.00
 • مدل محصول:JDL- 4200mm
 • مختلف تولید:کاغذ راه راه، کاغذ کرافت، کاغذ مقوا
 • مقدار شناسایی:100-200 گرم در متر مربع
 • عرض کاغذ پاک:4200 میلی متر
 • ثواب:100-150 تن در روز
  • خط تلفن ملی بدون هزینه:400-155-3117