دستگاه دستمال توالت
موقعیت تو:خانه > دستگاه دستمال توالت
 • نام:ماشین کاغذ توالت ۲۸۸۰ نوع توالت کاملاً دستگاه کاغذ سرعت بالا
 • دسته بندی:دستگاه دستمال توالت
 • اضافه کردن زمان:2023-10-21
 • قیمت واحد محصول:¥ 526100.00
 • مدل محصول:2880 دستگاه کاغذ توالت سرعت بالا
 • انواع تولید:کاغذ توئيلت، نپک، کاغذ پايگاه بافت
 • عرض کاغذ پاک:14-30 گرم / ㎡
 • مقدار شناسایی:2880 میلی متر
 • ثواب:8-10تن در روز
 • سرعت کار:180-230متر در دقیقه
 • سرعت طراحی:250متر در دقیقه
  • خط تلفن ملی بدون هزینه:400-155-3117