دستگاه دستمال توالت
موقعیت تو:خانه > دستگاه دستمال توالت
 • نام:دستگاه کاغذ توالت هلالی 2850 میلی متری
 • دسته بندی:دستگاه دستمال توالت
 • اضافه کردن زمان:2023-10-26
 • قیمت واحد محصول:¥ 3015600.00
 • استفاده از محصول:دستمال توالت درست کن، دستمال کاغذی
 • مقدار شناسایی:13-36 گرم/㎡
 • عرض کاغذ پاک:2850 میلی متر
 • پرداخت مجازات::بله
 • طراحی خروجی:12-15 تن در روز
 • سرعت عملکرد:500-700 متر در دقیقه
 • سرعت طراحی:800 متر در دقیقه
  • خط تلفن ملی بدون هزینه:400-155-3117